Historia kserografii

22 października 1938 r. Chester Carlson, czyli to już 77 lat temu, wraz z Otto Korneim wykonali pierwszą kopię dokumentu. Pytanie brzmi, ale jak udało im się wykonać, czego użyli ? Przecież technologia i dzisiejsze kserokopiarki nie istniały !

 

Oboje użyli zwykłej kartki z napisem wykorzystując technikę suchego kopiowania wynalezioną i opatentowaną rok wcześniej (nr. patentu 2.221.776), która opierała się na „fotografii elektronowej”. Ich początki nie były łatwe i aż 10 lat potrzebowali na to by technologią Calrssona zainteresowała się firma. W 1949 firma Haloid wypuściła pierwszy model kopiarki XeroX. Haloid zdecydował się wprowadzić określenie kserografia (suchy druk) zamiast uznanego za „niezgrabny” terminu elektrografia. Od tego słowa powstała też nazwa firmy Haloid Xerox przekształcona później w znany do dziś Xerox. Dopiero po kolejnych 10 latach stworzono maszynę , która dysponowała taikmi parametrami, że zadecydowało to sukcesie rynkowym kserografii.

 

Posted in Aktualności and tagged , .